ارتباط با سردبیر

ارتباط با سردبیر

آدرس: شهرک اکباتان، بلوار نفیسی، کوچه یاس، پلاک 1، واحد 2

به منظور ارتباط با سردبیر شما می توانید با آدرس ایمیل و شماره تماس زیر، تماس حاصل فرمائید.

آدرس ایمیل: info@divaneghtesad.ir