تسويه بدهي بيمه تكميلي بازنشستگان

تب‌های اولیه

تسويه بدهي بيمه تكميلي بازنشستگان

در ابتداي سال 97 مبلغي از هزينه هاي بيمه تكميلي درمان بازنشستگان تامين اجتماعي كه به بيمه آتيه سازان حافظ بدهكار بود تسويه شده است.

به گزارش دیوان اقتصاد، تقي نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از تسويه بدهي مربوط به بيمه تكميلي بازنشستگان خبر داد و گفت: در حال رايزني و پيگيري براي اجرايي شدن پرداخت بخشي از مطالبات تامين اجتماعي از دولت هستيم.
نوربخش در مورد بدهي به بيمه آتيه سازان حافظ افزود: بيمه تكميلي بازنشستگان توسط كانون عالي بازنشستگان انجام مي شود و سازمان تامين اجتماعي نيز بخشي از اعتبار آن را تقبل و به بازنشستگان كمك مي كند.
وي گفت: در ابتداي سال جاري مبلغي از هزينه هاي بيمه تكميلي درمان بازنشستگان تامين اجتماعي را كه به بيمه آتيه سازان حافظ بدهكار بوديم را تسويه كرديم و در حال حاضر مشكلي در اين خصوص وجود ندارد البته در سال قبل نيز خدمات در بخشهاي تكميل درمان به اين افراد به طور كامل ارائه شد و خللي وجود نداشت.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي همچنين در مورد پرداخت بخشي از بدهي هاي دولت نيز گفت: براساس رايزني و پيگيري هاي انجام شده با وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين بانك مركزي بدنبال اين هستيم كه بتوانيم بندهاي قانوني بودجه ۹۷ را اجرايي كنيم كه اميدواريم خرداد ماه عملياتي شود.
به گفته وي ، بخشي از مطالبات در قالب تهاتر ، بخشي اوراق و بخشي نيز بصورت پرداخت نقدي انجام خواهد شد و در مجموع قرار است ۵۰ هزار ميليارد تومان از بدهي هاي سازمان پرداخت شود.
نوربخش در مورد افزايش حقوق بازنشستگان نيز در سال جاري گفت: در سال گذشته ۵۲ هزار ميليارد تومان براي مستمري بازنشستگان هزينه شد كه امسال با افزايش هاي اعمال شده ۶۱ هزار ميليارد تومان مستمري پرداخت خواهيم كرد.