انتشار مستند پروتکل وب‌سرویس تبادل تسویه پرداخت‌یاری

انتشار مستند پروتکل وب‌سرویس تبادل تسویه پرداخت‌یاری

«مستند پروتکل وب‌سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواست‌های تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکت‌های پرداخت یار» منتشر شد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، مستند پروتکل وب سرویس ارسال و دریافت پاسخ مربوط به درخواست های تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکت های پرداخت یار با هدف ارائه روشی یکپارچه به منظور پیاده سازی وب سرویس مورد نیاز جهت انجام عملیات تسویه با پذیرندگان پشتیبانی شده شرکت های پرداخت یار منتشر شد.
بر اساس این گزارش، این وب سرویس برای ارسال انتقال وجوه از حساب پرداخت یار نزد بانک، به حساب شاپرک نزد بانک مرکزی، پیگیری درخواست انتقال وجوهی که از سوی شاپرک به بانک های ارائه دهنده خدمات حساب ویژه ی پرداخت یاری ارسال شده است و دریافت صورتحساب از بانک های ارائه دهنده خدمات حساب ویژه ی پرداخت یاری مورد استفاده قرار می گیرد.
افزون بر این، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی شرکت در پروژه پرداخت‌یار و ارائه خدمت افتتاح حساب ویژه پرداخت‌یاری هستند می‌توانند پس از پیاده‌سازی وب‌سرویس مطابق با این مستند، درخواست انجام آزمون فنی با شرکت شاپرک را به واحد نظارت این شرکت ارائه دهند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد