||||| برگزاری نمایشگاه‌های بهاره به اصرار دولت و مردم|||||به گزارش دیوان اقتصاد، علی فاضلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره چگونگی برگزاری