سهم 22 درصدی بیمه های زندگی و کشتی از حق بیمه تولیدی بیمه ملت

سهم 22 درصدی بیمه های زندگی و کشتی از حق بیمه تولیدی بیمه ملت

شرکت بیمه ملت گزارش یک ماهه منتهی به پایان مهر 98 را منتشر کرد که بر اساس آن، رشته های بیمه زندگی( اندوخته دار و غیراندوخته دار) و کشتی هرکدام سهمی 11درصدی از سبد پورتفوی این شرکت داشته اند.
 

به گزارش دیوان اقتصاد، شرکت بیمه ملت که با نماد ملت( بیمه ملت) و سرمایه ای معادل 2.850 میلیارد ریال در بازار سرمایه فعال است، ازابتدای سال مالی تا پایان مهرماه امسال، 10.263 میلیارد و 155 میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و 3.204 میلیارد و 772 میلیون ریال نیز به بیمه گزاران خسارت دیده، خسارت داده است.
بر اساس این گزارش، رشته های درمان با 33 درصد از حق بیمه تولیدی و 46 درصد از خسارت پرداختی، ثالث اجباری با 16 درصد از حق بیمه تولیدی و 27 درصد از خسارت پرداختی و کشتی با 11 درصد از حق بیمه تولیدی و تنها دو درصد از خسارت پرداختی در جایگاه های اول تا سوم تولید بیشترین حق بیمه ملت قرار دارند.
بر این اساس، از ابتدای سال مالی تا پایان ماه هفتم سال جاری، 3.388 میلیارد و 670 میلیون ریال از حق بیمه و 1.473 میلیارد و 930 میلیون ریال از خسارت پرداختی شرکت بیمه ملت به رشته درمان اختصاص یافته است.

1.646 میلیارد و 508 میلیون ریال از بیمه نامه های فروخته شده و 851 میلیارد و 487 میلیون ریال از خسارت های پرداختی بیمه ملت  نیز مربوط به رشته ثالث اجباری است.
در عین حال، رشته کشتی در شرکت بیمه ملت عملکرد مطلوبی داشته و 1.165 میلیارد و 568 میلیون ریال حق بیمه برای این شرکت تولید کرده و تنها 61 میلیارد و 377 میلیون ریال از این محل، خسارت بر شرکت تحمیل شده است.
رشته های بیمه زندگی شامل اندوخته دار و غیراندوخته دار نیز در مجموع 11 درصد از حق بیمه و 9 درصد از خسارت های پرداختی را از آن خود کرده اند.
حق بیمه تولیدی  بیمه ملت از محل بیمه زندگی اندوخته دار 841 میلیارد و 502 میلیون ریال و خسارت پرداختی به دارندگان این بیمه نامه، 263 میلیارد 901 میلیون ریال اعلام شده است.
نفت و انرژی هم سهمی 7 درصدی از حق بیمه معادل 764 میلیارد و 526 میلیون ریال و یک درصدی از خسارت های بیمه ملت معادل 29 میلیارد و 321 میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.
بیمه ملت در یک ماهه منتهی به پایان مهر 98، معادل 1.331 میلیارد و 969 میلیون ریال حق بیمه تولید و 577 میلیارد و 576 میلیون ریال نیز خسارت به بیمه گزاران زیان دیده پرداخت کرده است.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد