ارتباط با سردبیر

تب‌های اولیه

ارتباط با سردبیر

آدرس: خیابان كاشاني خيابان بهنام پلاك ٤٠ واحد ٥

به منظور ارتباط با سردبیر شما می توانید با آدرس ایمیل و شماره تماس زیر، تماس حاصل فرمائید.

آدرس ایمیل: info@divaneghtesad.ir