مجوز عملیات ارزی و دسترسی به سامانه نیما و تاسیس صرافی در موسسه اعتباری ملل

مجوز عملیات ارزی و دسترسی به سامانه نیما و تاسیس صرافی در موسسه اعتباری ملل

برای انجام عملیات ارزی، تاسیس صرافی و دسترسی به سامانه نیما به منظور خرید و فروش ارز و عضویت در بازار بین بانکی ارز تهران موافقت کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد، در پی درخواست موسسه اعتباری ملل مبنی بر ایجاد و برقراری دسترسی این موسسه به پورتال ارزی و سامانه تامین ارز، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی طی نامه ای به عنوان مدیر عامل موسسه اعتباری ملل با این درخواست موافقت کرد، در این نامه آمده است: احتراما بازگشت به نامه مورخ۱۳۹۸/۹/۲۱ در خصوص تقاضای دسترسی به پورتال ارزی و سامانه تامین ارز، بدینوسیله به استناد بند (۳) از مصوبه چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۸ هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با دسترسی آن موسسه اعتباری به سامانه یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور خرید و فروش ارز و نیز عضویت در بازار بین بانکی ارز تهران به منظور انجام معاملات ارزی بانک مرکزی موافقت می شود.
همچنین آن موسسه اعتباری می تواند درخواست تاسیس صرافی در چارچوب ضوابط مربوط را به بانک مرکزی ارایه نماید.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد