انتصابات در شرکت بیمه حکمت

تب‌های اولیه

انتصابات در شرکت بیمه حکمت

چهارشنبه, دی ماه 22, 1395 - 08:22 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

علی شعبانی مدیرعامل بیمه حکمت ، طی احکامی محمود سبزی را به سمت معاونت تحقیق و توسعه بازار و فاطمه صالحی را به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع بیمه حکمت منصوب کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد ، علی شعبانی مدیرعامل بیمه حکمت ، طی احکامی محمود سبزی را به سمت معاونت تحقیق و توسعه بازار و فاطمه صالحی را به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع بیمه حکمت منصوب کرد.