کلید تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی زده شد

کلید تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی زده شد

نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی موافقت کردند.

به گزارش دیوان اقتصاد ،در جلسه علنی امروزمجلس ، گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان های تابعه تا به امروز در حوزه انتصابات و شیوه مدیریت شرکت‌های وابسته خصوصاً شستا در دستور کار قرار گرفت و ۱۷۲ نماینده مجلس با تحقیق و تفحص موافقت کردند.

با توجه به رای موافق نمایندگان، هیاتی در کمیسیون اجتماعی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌شود.

در حوزه‌های تحقیق و تفحص آمده است: عملکرد غیر شفاف شرکت شستا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشور از لحاظ مالی، انتصابات با صلاحیت های غیر حرفه‌ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی، عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع در خصوص ورود شرکت شستا به بورس و -بی عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی به نحوی که برخی مناطق با پنج هزار بیمه گر فاقد درمانگاه می باشند از جمله محورهای تحقیق و تفحص است.

همچنین ضعف در خدمات رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میلاد تهران که باعث سرگردانی بیماران شهرستانی شده است، ضعف مدیریت در برخی استان ها نظیر استان اردبیل، عدم عدالت در پرداختی‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت ها، ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمان سراها و مراکز اقامتی و فرسوده شدن آنها و ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ (paperless) و تاخیر در حذف دفترچه‌های کاغذی از دیگر محورهای تحقیق و تفحص خواهدبود.

اعمال نظر در میزان درصد از کارافتادگی  و غیر علمی بودن درصد تعریف شده برای اشخاص، عدم حمایت از کارگران ساختمانی در بیمه کارگران ساختمانی و مد نظر قرار دادن درآمد و منفعت به جای حمایت از کارگران و قالی بافان و فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه‌ها از دیگر محورهای تحقیق و تفحص تعیین شده است.

 
 
 
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.