تراز اعتباری ملل همچنان مثبت است

تراز اعتباری ملل همچنان مثبت است

موسسه اعتباری ملل در عملکرد ۷ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ ، حدود ۲۳۷۴ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود

به گزارش دیوان اقتصاد،موسسه اعتباری ملل در عملکرد ۷ ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ ، حدود ۲۳۷۴ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود

هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۱۵۰۲ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در مهر ماه ۳۶ میلیارد تومان و در ۷ ماهه ۸۷۲ میلیارد تومان مثبت بود
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد