دورخيز بيمه كارآفرين براي سهم بيشتر از بازار بيمه عمر و سرمايه گذاري

دورخيز بيمه كارآفرين براي سهم بيشتر از بازار بيمه عمر و سرمايه گذاري

در چند سال آينده مشاغلي كه هيچ برنامه اي براي سوئيچ كردن عملكردشان بر بروي پلتفورم هاي جديد مثل برنامه هاي جديدي كه در فضاي مجازي مثل اينستاگرام و يا حتي club house نداشته باشند محكوم به فنا خواهند بود.

به گزارش دیوان اقتصاد،بيمه عمر و سرمايه گذاري بسيار دير وارد سبد پرتفوي صنعت بيمه كشور شد به همين دليل شهروندان ايراني در مفهوم عام آن هنوز با مزاياي اين بيمه نامه آشنايي كافي ندارند، البته اقتصاد دولتي و تورم دو رقمي بلند مدت نيز در اين ميان بي تقصير نبوده است. با اين حال اين پوشش بيمه اي بسيار مهم، ارام آرام در حال نفوذ به لايه هاي مختلف اجتماعي است، وظيفه گسترش نفوذ بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري بر عهده بخش هاي تخصصي شركت هاي بيمه است و بيمه كارآفرين يكي از شركت هاي فعال در اين حوزه است. از اين رو اخبار پولی مالی مصاحبه اي انجام داده با  عباسعلي اصلاني مديربيمه كار آفرين استان اصفهان درباره فعاليت بيمه كارآفرين دراستان كه در ادامه ملاحظه مي كنيد.

-    در آغاز مصاحبه درباره تركيب پرتفوي بيمه كارآفرين در استان اصفهان در بخش هاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي اطلاعاتي به ما بدهيد؟
طيف عملكردي ما در بخش هاي صنعت، خدمات و كشاورزي نيست. طيف اصلي عملكردما بيمه هاي عمر است.البته به صورت كلي تمام رشته ها را كار مي كنيم اما شاخص آماري ما، شاخص خدماتي و صنعتي و كشاورزي نيست.شايد از فعالين اين سه حوزه تعداد زيادي جزء بيمه گذاران ما باشند ولي شاخص ما بيمه عمر است.
ما بيمه هاي آتش سوزي و مسئوليت نيز داريم، در حوزه بيمه هاي آتش سوزي از پرتفوي سال 99 تا امسال، چيزي حدود 4 درصد از سهم فروش ما در حوزه اتش سوزي هاي كشاورزي و صنايع و اين موارد بوده است.در حوزه بيمه هاي مسئوليت حدود 19 درصد سهم، در حوزه بيمه هاي مهندسي 3 دهم درصد و در رشته بيمه هاي سرمايه گذاري،55 درصد سهم فروش داشتيم،مابقي فروش ما مربوط به بيمه هاي اتومبيل است كه سهم فروش در بيمه اتومبيل كارآفرين 14 درصد است.

_  چند درصد از بيمه گذاران عمرو سرمايه گذاري شما در اصفهان حقيقي و چنددرصد حقوقي هستند؟
99 درصد حقيقي هستند. ما در اصفهان بازار خرد فعاليت داريم. شبكه فروش شركت بيمه كارآفرين با توان و تجربه و تخصص بسيار خوبي كه دارند، بر روي بازار بيمه هاي خرد كار مي كنند و تقريبا بيمه گذار حقوقي نداريم به جز قراردادي كه خود بيمه كارآفرين در روزهاي اخير با دانشگاه صنعتي اصفهان منعقد كرده كه هنوز رسانه اي نشده است، اين يك تفاهم نامه بسيار بزرگ است و شايد در آينده الگوي تفاهم نامه كشوري بشود. اين بيمه نامه در اول مرداد صادر مي شود.

_  براي رقابت در بازار بيمه عمر وسرمايه گذاري مزيت داشتن بسيار مهم است، مزيت بيمه نامه بيمه كارآفرين نسبت به ديگر شركت ها  در اين بخش چيست؟
ماهيت بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه كارآفرين بر دو محور قرار دارد؛ يك قسمت، سرمايه گذاري است كه تقريبا تمام طيف هاي جامعه چه فقير چه غني، چه افراد كم درآمد يا پردرآمد ذهنشان معطوف به اين قضيه مي شود كه آيا سرمايه گذاري در شركت بيمه يا بانك يا بورس كدام را انتخاب كنند. اين بحث رقابتي است و از آنجايي كه شناور است معمولا بيمه به لحاظ سرمايه گذاري ماخذ خوبي براي سرمايه گذاري نيست اما در كنار سرمايه گذاري ما يك بيمه عمر داريم كه در سه سال گذشته با عنوان محصول بيمه عمر اندوخته دار اميد وارد بازار شده است . در شركت هاي بيمه عمر قديم، تعداد بيماري هاي خاصي كه هيچ كدام از بيمه گران پايه، بيمه هاي بازرگاني تحت پوشش بيمه قرار نمي دادند، 5 عدد بود؛ بعضي از شركت ها 7 بيماري و درحال حاضر در بيمه كارآفرين اين عدد به 31 بيماري رسيده است؛ خود اين موضوع جذابيتي را ايجاد مي كند، به خصوص براي افراد كم درآمد كه توقعشان از بيمه، آرامش و جبران خسارت هاي احتمالي آينده است كه در حوصله اين جلسه خارج است تا هر ۳۱ بيماري را نام ببرم.

_ روزهاي گذشته جلساتي را در قالب راه اندازي كلينيك تخصصي در خصوص بيمه هاي عمر برگزار كرديد، در اين باره توضيح بدهيد؟
من از اوايل سال ۱۴۰۰ كه به مديريت بيمه كارآفرين در اصفهان منصوب شدم شروع به بررسي مسائل و مشكلات شبكه فروش و آسيب شناسي آن پرداختم . اين در راستاي سياست هاي كلي شركت بود كه در قالب آيين نامه ابلاغ شد و مبني بر اين بود كه اگر شبكه فروش براي خدمت رساني مشكل مكان دارد يعني نتوانست از دفتر خودش استفاده كند يا بحث هزينه ها مطرح بود، شعب مي توانند به نمايندگان يك ميز در شعبه مركزي اجاره دهند، نه بدين صورت كه درقبال آن ميز اجاره اي بگيرند بلكه در قبال آن ميز پرتفويي اخذ كنند.
ما مشاهده كرديم تعداد نمايندگاني كه مي توانند از اين شرايط استفاده كنند زياد است، از اين رو ما يك طبقه از شعبه خودمان را به اين كار اختصاص داديم و۱۰نماينده از اين طرح استقبال كردند، سپس مجموع نمايندگان را در طبقه  مذكورمستقر كرديم، اين بخش را هم به نام" كلينيك تخصصي بيمه هاي عمر" نام گذاري كرديم.
در اين كلينيك بيمه گذاران توسط نمايندگان ما ملاقات مي شوند و با عقد قرارداد در طبقه همكف بلافاصله بيمه نامه آنها صادر مي شود.

_ اجازه بدهيد درباره ديگر بخش هاي فعاليت شما در استان اصفهان صحبت كنيم، نسبت خسارت به سقف فروش بيمه نامه ها در شركت استان اصفهان به چه صورتي هست؟
شرايط استان اصفهان در صنعت بيمه در شركت هاي مختلف متفاوت است شايد شركت كارآفرين بيمه خسارت كمتري داشته باشد و شركت بيمه ايران به دليل نوع عملكردش نسبت به خسارت بالاتري داشته باشد اما در حال حاضر سقف فروش استان اصفهان در صنعت ۶.۱ درصد است يعني از ۸۱ هزار ميليارد تومان پرتفوي سال ۱۳۹۹به ميزان ۶.۱ درصد اين توليد سهم استان اصفهان است  كه دومين استان در كنار استان خراسان رضوي در تمام كشور از لحاظ سهم توليدي محسوب مي شود؛ به همين نسبت ۶.۲ درصد سهم خسارت استان اصفهان است يعني از اين 43 هزار ميليارد تومان است كه سهم ۶.۲ دهم درصدي آن متعلق به استان اصفهان است.
درباره كرونا نيز ما از ابتداي سال ۱۴۰۰ با كنترل وضعيت كرونا و كاهش دادن ريسك به نسبت خسارت  ۳۶.۳ درصد رسيديم و در اين چهارماه ابتداي سال ۴۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتيم كه به صورت اختصاصي در رشته امور سرمايه گذاري سهم رشد 32 درصد بوده است.

_با توجه به اشاره اي كه به موضوع كرونا داشتيد بفرماييد، آيا اين ويروس در پرتفوي شما تاثير داشته؟ اگر تاثير داشته براي بهبود تاثير چه اقداماتي انجام داديد؟ همچنين تاثير خشكسالي بر روي فعاليت هاي بيمه را نيز توضيح بديد؟
از اسفندماه سال ۹۸ كه كرونا شيوع پيدا كرد همه ي صنايع با شوك مواجه شدند و شركت هاي بيمه هم از اين شوك مستثني نبودند به ترتيبي كه در عملكرد ما يك كاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدي قابل مشاهده است اما بعد از تدابيري كه در اتاق فكرها در ستاد و يا شعب ما انجام شد به اين نتيجه رسيديم كه دغدغه مردم در حال حاضر با توجه به اين پاندمي عدم حضور در مكان هاي عمومي است، ما بلافاصله سوئيچ كرديم به خدمت در منزل يعني به جاي اينكه بيمه گذار را براي صدور بيمه نامه يا خسارت دعوت كنيم به شركت در طي يك حركت خودجوش از طريق فضاي مجازي بسياري از امور را تسهيل كرديم. در كنار اين موضوع شركت بيمه كارآفرين پلتفرم باشگاه مشتريان و صدور آنلاين را طراحي كرد كه اين دستاورد باعث شد علي رغم اينكه خيلي از شركت ها در اين حوزه آسيب ديدند، بيمه كارآفرين حتي رشد هم كرد و اين يك اقدام بسيار هوشمندانه اي بود كه ما تهديد را به فرصت تبديل كرديم.

_در فضاي مجازي چقدر از اين حركت شما استقبال شد؟
بسيار استقبال شد طوري كه از ابتداي سال گذشته تا كنون حدود ۲۰۰۰فقره بيمه نامه در باشگاه در سراسر كشور به صورت برخط صادر شده كه سهم استان اصفهان از اين ۲۰۰۰ فقره حدود ۱۴۸ بيمه نامه در بستر باشگاه مشتريان است و مابقي بيمه نامه ها كه از طريق سيستم سنتي صادر مي شد كاملا به صورت غيرحضوري اتفاق افتاد. تقريبا مي توانم بگويم كه صد در صد حركت ما و عدم مراجعه و درخواست و دعوت مشتريانمان در محل جواب داد و به صورت آنلاين توانستيم حركت خوبي را انجام دهيم.

_ با توجه به اشاره شما به فضاي مجازي، اين فضا چقدر مي تواند روي پرتفوي و رشد فروش بيمه نامه هاي شما تاثير داشته باشد؟ و اگر دچار اختلال شود دچار مشكل نخواهيد شد وآيا برنامه خاصي براي اين موضوع داريد؟
نسلي كه ما الان با آن ها روبه رو هستيم نسلي هستند كه بيشتر در فضاي مجازي فعاليت دارند و مي خواهند خدمات را از طريق فضاي مجازي كسب كنند.
تقريبا فكر مي كنم در چند سال آينده مشاغلي كه هيچ برنامه اي براي سوئيچ كردن عملكردشان بر بروي پلتفورم هاي جديد مثل برنامه هاي جديدي كه در فضاي مجازي مثل اينستاگرام و يا حتي club house نداشته باشند محكوم به فنا خواهند بود.
بيمه كارآفرين با توجه به حركتي  كه انجام داد، بستري ايجاد كرد كه من مدير هم بتوانم دانش ديجيتالم را بالا ببرم، فكر مي كنم سهم خوبي در اين اتفاق رقم زد. باشگاه مشتريان و صدور آنلاين كه اتفاق افتاده است جز آرزوهاي شركت هاي ديگر است چرا كه آنها دوست دارند در بستر آنلاين بيمه نامه صادر كنند.
اما اگر اين شرايط بنا به دليل يا دلايلي به هم بخورد ما برنامه ها و نقشه هاي ۲ و ۳ را در دستور كار داريم، شبكه فروش بسيار با تجربه اي داريم كه براي زمان خروج از اين بحران و ركود آموزش ديده اند يكي در بستر فضاي مجازي و دوم فروش نوين .

_رتبه شركت شما ودر استان اصفهان بين ديگر شركت هاي بيمه در چه موقعيتي قرار دارد؟
چند شاخص براي رتبه بندي وجود دارد كه يكي از شاخص ها توليد حق بيمه است. سياست بيمه كارآفرين سياست كمي نيست از اين رو در بين ۲۲ شركتي كه در اصفهان شعبه دارند  به لحاظ توليد حق بيمه در جايگاه 15 يا 16 قرارداريم اما اگر شاخص كيفيت زا در نظر بگيريم، برند بيمه كارآفرين در استان اصفهان بسيار خوش نام است.خدمات ما بسيار سريع و بيمه گذاران ما تقريبا ابزار تبليغات ما هستند و ما از محل ارجاعات بيمه گذارانمان كه از ما خدمت دريافت كردند، بيمه گذاران بسيار بهتر و حتي بيشتري جذب كرديم و اين مرهون زحمات همكارانم در حوزه خدمت رساني است.

_ در سه ماه ابتداي سال چه ميزان بيمه نامه صادر كرديد و وضعيت سه ماه اول سال نسبت به مشابه سال قبل چگونه است؟
از ابتداي سال تا كنون ۹۰۷۸ بيمه نامه صادر كرديم كه ۵.۶ درصد نسبت به سال مشابه پارسال رشد نشان مي دهد. دراين بين ۹۱۱ بيمه نامه مربوط به بيمه عمر و سرمايه گذاري است و مابقي مربوط به ساير رشته ها مي شود. البته در بيمه عمر و سرمايه گذاري هم به لحاظ رشد عددي ۱۱ درصد رشد منفي داشتيم اما به فراخور نوع خدماتمان حجم حق بيمه ۳۲ درصد افزايش پيدا كرده است.براي مثال سال گذشته يك بيمه نامه ۱ ميليون توماني صادر مي كرديم امسال يك بيمه نامه ۶ ميليون توماني صادر مي كنيم. دليل بيان عدد حق بيمه اين هست كه  مطابق درخواست مشتريان از ما صورت مي گيرد كه در قبال عدد بيشتري خدمت بيشتري از ما دريافت كنند.
_ با توجه به شرايط توزيع و ارائه ارز ديحيتال در دنيا و در كشور ما آيا ارز ديجيتال مي تواند براي فروش بيمه نامه ها موثر باشد و بيمه ها مي توانند از ارز ديجيتال استفاده كنند؟
نظر شخصي من اين هست كه در ايران صنعت ارز ديجيتال بايد هر چه سريع تر به رسميت برسد زيرا دنيا در اين حوزه با سرعت در حال حركت است.استفاده از ارز ديجيتال باعث مي شود كه تحريم هايي كه ما را از بازار بيمه خارج از كشور محروم كرداند بي اثر شوند از اين رو اميدوار هستم اين بستر توسط وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي و بيمه مركزي محيا شود كه اگر خدا بخواهد امكان فروش همين بيمه عمري كه سال ۱۳۸۳شركت بيمه كارآفرين توسط اقاي خليلي فرد با استفاده از الگوي بيمه عمر آمريكا وارد كرد و در حال حاضر به يك هنجار اجتماعي و فرهنگي تبديل شده است، ارز ديجيتال هم روزي به كمك ما بيايد كه تحريم ها ديگر نتوانند عملكرد ما را در حوزه درون و برون مرزي محدود كنند.

_پس شما تائيد مي كنيد كه ارز ديجيتال در صنعت بيمه مي تواند موجب تحول شود؟
صددرصد؛ به نظر من متوليان امر در حوزه صنعت بيمه بايد كارگروهي تشكيل دهند، حتي ارز ديجيتال ايراني را طراحي كنند كه اگر در اينده با يك سري مشكلات مشابه تحريم روبرو شديم بتوانيم از طريق مبادلات در آن حوزه حداقل از سرعت تكنولوژي دنيا عقب نمانيم. به نظر من اين امر واجب است كه متوليان ما ارز ديجيتال بومي را طراحي كنند، سرورهايي را تخصيص دهند، كارشناسان مربوطه را مستقر بكنند.مزرعه هاي با شرايط خاص ايجاد كنند تا ايراني ها مثل تمام حوزه ها كه در دنيا زبانزد هستند، در اين حوزه هم بتوانند حرفي براي گفتن داشته باشند.

_به عنوان يك مدير بيمه از دولت جديد براي تحول در صنعت بيمه چه توقعي داريد تا صنعت بيمه به رشد و شكوفايي لازم برسد؟
من از رئيس جمهور منتخب دو  خواسته در دو حوزه دارم، ابتدا اينكه  همانطور كه اطلاع داريد ضريب نفوذ بيمه در كشور جمهوري اسلامي ايران حتي از كشورهاي خاورميانه كه تقريبا هم تراز ما هستند، پايين تر است، اصلاح اين وضعيت به يك حركت فرهنگي نياز دارد و پيشنهاد مي دهم كه دولت مردان ما يك حركت نمادين اقدام به خريد بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري كنند زيرا متضمن آرامش و سرمايه گذاري آينده ما است.
دوم  اينكه در حوزه فني صنعت بيمه كشور  واقعا با مشكل روبه رو هست. ما متخصصين و آناليزورهاي خوب كافي در صنعت بيمه نداريم.
من از دولت جديد اين خواهش را دارم كه همانطور كه در حوزه تخصصي بسياري از رشته ها دانشگاه و دانشكده ايجاد كرده اند در خصوص بيمه هم اين اقدام را انجام دهند؛ براي آيندگان، فرزندانمان را در حوزه بيمه تربيت كنيم كه اينها نه فقط به صورت تئوري و آكادميك بلكه به صورت تجربي و ميداني هم آموزش ببينند كه در آينده ما با قحط الرجال در اين حوزه مواجه نشويم و بتوانيم سطح فرهنگ بيمه در كشور را چه به لحاظ اجتماعي و چه به لحاظ اقتصادي ارتقا بدهيم .

سخن آخر ؟
اخرين نكته اي كه دوست دارم در خصوص آن صحبت كنم موضوع استارت آپ ها است و حركت هايي كه در طول سالهاي اخير انجام شده، متاسفانه يا خوشبختانه فعالين صنعت بيمه خيلي دير عمل كردند، از بيمه مركزي به عنوان مرجع حاكميتي و تصميم ساز و تصميم گير در اين حوزه خواهش مي كنم كه موانع حركت شبكه فروش از حالت سنتي به الكترونيك را كمتر كند.الان يك شبكه فروش كه مي خواهد يك حركت ديجيتال ماركتينگ انجام دهد بايد از وزارت سمت و شركت بيمه مركزي مجوز بگيرد.يك سري موانعي بر سر راه اين عزيزان است كه يا عملا دلسردشان مي كند يا باعث مي شودبه سمت اين موضوع نروند و اينكه سيستم بانكي كشور به فراخور اين قضيه، به بيمه ها كمك كند، پرداخت حق بيمه دربستر الكترونيك در خيلي از حوزه ها به راحتي درحال انجام است ولي شركت هاي بيمه با خطراتي مواجه هستند از قبيل اينكه محكوم به پولشويي مي شوند و ...البته به اين امر هم واقف هستم كه در آينده سوء استفاده هايي خواهد شد اما اگر حركتي هوشمندانه و هدفمند داشته باشيم مطمئن هستم كه حوزه استارت آپ در صنعت بيمه در آينده  بسيار مي تواند در توسعه فرهنگ بيمه و ترويج بيمه كمك كند و به طور قطع اين موضوع هم به بيمه و بانك مركزي برمي گردد كه ان شاءلله اين اتفاق هم خواهد افتاد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.