درباره ما

درباره ما

اهداف راه اندازی پایگاه دیوان اقتصاد شامل موارد زیر تعریف شده است:

 *ایجاد بانک جامعی از تمامی اخبار و رخدادهای نظام بانکی و بیمه ای کشور و بازارهای وابسته

 *ارائه چشم اندازی واقعی از سرمایه گذاری های انجام شده در عرصه بانک و بیمه و صنایع وابسته

 *اطلاع رسانی شفاف و به دور از مصلحت اندیشی های بیهوده در عرصه بانک و بیمه

 *ارائه اطلاعات مربوط به سهام، نرخ ارز و طلا با هدف کمک به فعالان این عرصه ها برای تصمیم گیری بهتر

 *حمایت جدی از بخش خصوصی فعال در عرصه بانک و بیمه و صنایع وابسته برای حضوری پررنگ تر و موفق تر در این عرصه ها

.
.
.
.