تحقق عدالت اجتماعی از طریق تكافل خرد اسلامی

پایگاه خبری تازه‌های بیمه ایران و جهان منتشر کرد؛

تحقق عدالت اجتماعی از طریق تكافل خرد اسلامی

مقاله علمی با موضوع «تحقق عدالت اجتماعی از طریق تکافل خرد اسلامی» در بخش مقالات پایگاه خبری تازه‌های بیمه ایران و جهان وب‌سایت پژوهشکده بیمه منتشر شد.

به گزارش دیوان اقتصاد، به منظور اثربخشی معنادار و ماندگار در زندگی قشر فقیر، به حفاظت آن‌ها در برابر برخی ریسک‌ها مانند ریسک بیماری، فوت، خسارت به دارایی‌ها و غیره نیاز است. بر این اساس، بیمه خرد که اساساً برای خانوارهای کم‌درآمد ارا‌ئه می‌شود، در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه، اهمیت یافته است. ریسک فوت، بیماری، تصادفات، آتش‌سوزی و دیگر حوادث می‌تواند بر همگان اعم از فقیر و غنی اثر بگذارد. بنابراین، نه تنها قشر ثروتمند، نیازمند بیمه است، بلکه قشر فقیر نیز به آن نیاز وافر دارد.

در این مقاله آمده است؛ علی‌رغم نقش بیمه خرد در کاهش ریسک، تقاضا برای آن نسبتا کم است. یکی از مسائل مهم در صنعت خدمات مالی،‌ به ویژه بازار بیمه خرد، اعتماد است. 

پژوهش‌های تجربی گسترده‌ای با رویکردهای کیفی و عددی وجود دارد که بر اهمیت اعتماد در رفتار متقاضی تأکید دارد.

به عبارت دیگر، از میان تمامی خدمات مالی، بیمه نیازمند بالاترین سطح اعتماد از طرف مشتری است. اعتماد، عامل حیاتی در تقاضا برای بیمه خرد و موفقیت طرح‌های بیمه خرد محسوب می‌شود. از لحاظ نظری، مسئله اعتماد، بسیار وابسته به مفهوم سرمایه اجتماعی  است و اعتماد، شبکه و عضویت اجتماعی و رفتار جمعی، نشانه‌گرهای مهمی برای سرمایه اجتماعی هستند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، تقاضا یا آمادگی اعضای جامعه برای همکاری با طرح بیمه خرد، به دلیل وجود سرمایه اجتماعی در درون جامعه و اعضا، حائز اهمیت است. وجود سرمایه اجتماعی می‌تواند پاسخی به برخی موانع پیش‌روی قشر فقیر در تقاضا برای خدمات بیمه خرد باشد. یکی از پیامدهای مهم خط‌مشیی که می‌توان از این پژوهش کسب کرد آن است که راه‌اندازی و بهبود خدمات بیمه برای خانوارهای کم‌درآمد، نیازمند اشکال مناسبی از سرمایه اجتماعی در سطح فردی و اجتماعی است.

علاقه‌مندان برای مشاهده متن کامل مقاله می‌توانند به بخش مقالات پایگاه خبری تازه‌های بیمه ایران و جهان وب‌سایت پژوهشکده بیمه و یا به نشانی https://tazeha.irc.ac.ir/fa-IR/tazeha.irc.ac/5476/news/view/17668/5484/S... مراجعه نمایند.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.