حد نصاب سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی برای صندوق‌های درآمد ثابت 

حد نصاب سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی برای صندوق‌های درآمد ثابت 

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاح نصاب سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار توسط بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری و همچنین تغییرات نحوه افشای ماهانه پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ابلاغ کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد، ابلاغیه علی اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح نصاب سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار توسط بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری و همچنین تغییرات نحوه افشای ماهانه پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

مطابق بند یک، نهصد و چهاردهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مجاز به سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی حداکثر به میزان ۵۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق هستند.

مطابق بند هفت، نهصد و هشتمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در «اوراق با درآمد ثابت» که بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی بانی یا ناشر آن اوراق هستند، به عنوان سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی محسوب شده و در نصاب سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی بانک بانی یا ناشر اوراق لحاظ می‌شود.

لازم به ذکر است؛ نحوه افشای گزارش ماهانه پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۶ در برخی از موارد از جمله نحوه افشای سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی، نیز اصلاح شد.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.